Şahıs şirketi hakkında bilgi ve bilinmesi gerekenler

Şahıs şirketi hakkında bilgi ve bilinmesi gerekenler

şahıs şirketi hakkında bilgi; Ortak maddi çıkarların gerekliliği olarak belirli sayıda kişinin kurduğu şirket türüdür. kişilerin sorumlulukları kişisel olan şirketlere şahıs şirketi denir. Genelde az sayıda ortakla kurulurlar aynı zamanda ortaklıkların devredilmesi kolay değildir.

Şahıs Şirketi Nasıl Kurulur?

Adım adım şahıs şirketi nasıl kurulur

 • İmza sirküleri, imza tescil beyannamesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgâh bilgileri alınır.
 • Şirket tescili yapılır.
 • Vergi hesap numarasının alınması için başvuru yapılır.
 • Defterler alınıp tasdik ettirilir.
 • Yoklama tutanağı düzenlenir.
 • Vergi hesap numarası alınır.
 • Yazar kasa levhası ve vergi levhası alınır. (ihtiyaç varsa)
 • Fatura irsaliye ve gider pusulası belgeleri basılır.
 • Sicil gazetesi ilanı yapılır
 • Açılacak olan alanın ilgili odasına kayıt gerçekleştirilir
 • işyeri açma ve çalıştırma ruhsatları alınır
 • hafta tatili ruhsatı, hafta sonu ve bayramlarda çalışacaklar için yıllık olarak alınır.
 • SGK kayıtları yapılır.
 • Bağ-Kur kayıtları yapılır.

Şahıs şirketi vergileri nelerdir

şahıs şirketi hakkında bilgi konusunun başında vergileri gelmektedir şirket vergilerini şu şekilde sıralayabiliriz;

Damga vergileri

Damga Vergisi, Damga Vergisi Kanuna ekli I ve II sayılı listede belirtilen kağıtlar üzerinden alınan bir vergidir. Her beyannamede çıkar ve vergiyle birlikte ödenir. Vergi çıkmasa bile damga vergileri ödenmek zorundadır.

Stopaj Vergileri (Muhtasar Beyanname)

Şahıs işletmeleri vergi kesintisi yapmaya sorumlu tutuldukları işlemleri için muhtasar beyanname vermek zorundadırlar. İşverenler, çalışanlarına ödedikleri ücretler üzerinden %15 oranından başlayan gelir vergisi kesintisini, kira ödemelerinden yapacakları %20 oranındaki gelir vergisi kesintisini, muhasebe, avukatlık gibi serbest meslek hizmetleri için ödedikleri ücretler üzerinden %20 oranındaki gelir vergisi kesintisini muhtasar beyanname ile aylık ya da üç aylık dönemlerde beyan edip ödemek zorundadır. Muhtasar Beyanname izleyen ayın 23. gününe kadar beyan edilip 26. gününe kadar ödenir.

Katma Değer Vergileri (KDV Beyannamesi)

Şahıs işletmeleri her ay düzenli olarak KDV beyannamesi vermekle yükümlüdürler. KDV yapılan faaliyetler üzerinden hesaplanarak fatura üzerinde gösterilir. İşlemin türüne göre KDV %1, %8, %18 oranında olabilir. Mal ve hizmet alışları ve satışları KDV’nin konusuna girer. 

Geçici Vergi (Geçici Vergi Beyannamesi)

Şahıs firmalarının kar/zarar durumları Geçici Vergi Beyannamesi ile üçer aylık dönemlerde beyan edilir. Geçici Vergi beyannamesi üzerinde kar beyan edilmesi halinde ödenen vergiler Yıllık Gelir veya Kurumlar Vergisinden indirilir. Şahıs firmalarının ödediği vergiler arasında geçici vergi mutlaka vardır.

Gelir Vergisi (Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi)

Şahıs firmaları gelir vergisi mükellefi olarak her yıl 25 Mart tarihine kadar bir önceki yılın mali kar ya da zararını yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan ederek tahakkuk ettirirler. Şahıs şirketi hakkında bilgi olarak; Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinde hesaplanan vergi artan oranlı dilime göre hesaplanır. Bu dilim %15’ten başlayarak %35’e kadar çıkar. Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi ilk taksiti Mart ayı sonuna kadar 2. taksiti Temmuz ayı sonuna kadar olmak üzere iki taksit halinde ödenmektedir.

Kimler Şahıs Şirketi Tercih Etmeli?

Şahıs şirketi kurma maliyeti diğer şirket türlerine göre daha hesaplı olsa da sadece masraflara bakılarak karar verilmemelidir. şahıs şirketi hakkında bilgi; Şahıs şirketi kurmanın avantajlarından faydalanmak için öncelikle bazı özelliklere uyum sağlayabilmek gerekir. Aksi halde şirket, kişiler için dezavantaja dönüşerek yüksek vergilendirme süreçleriyle maliyetlerin artmasına neden olur. Bu bağlamda şirket yıllık geliri, en fazla 49000 TL ise şahıs firması tercih edebilirsiniz.

Şahıs Şirketi Kurmanın Faydaları

 • Muhasebe masrafları daha ekonomiktir.
 • Kademeli vergi sistemi gelire göre hesaplanır.
 • Birkaç gün içerisinde faaliyete geçebilir.
 • Kuruluşu, adres değişiklikleri ve kapanışı hızlı şekilde ilerler.
 • Kapanış işlemleri 1 gün gibi kısa sürede yapılır.
 • Defter tasdik ücretleri düşüktür.
 • Muhasebe gibi ücretler sermaye şirketlerine oranla daha uygundur.
 • Sermaye zorunluluğu olmaması da avantajlıdır.

2021 Yılında Şahıs Şirketi Kurma Maliyeti Nedir?

Hayallerinizi gerçekleştirmek için şahıs şirketi hakkında bilgi olarak önünüzde ufak bir adım olan kurulum aşamasındaki süreci merak edebilirsiniz. ilk olarak bürokrasi bu sırada devreye girer. Evrak toplama işleri başlar eğer bu süreçlerle uğraşmak istemezseniz bir mali müşavir veya muhasebeci ile anlaşarak vekalet verip evrak işlerini devredebilirsiniz. Süreci kendiniz yönetecekseniz e-Devlet aracılı ile ve vergi dairesine giderek şahıs şirketinizi kurabilirsiniz. kurulum için gerekli evraklar işse şu şekilde sıralanabilir.

 • 2 adet nüfus cüzdanı sureti
 • İşe başlama formu (e-Devlet üzerinden doldurulabilir)
 • İşyerine ait kira sözleşmesi veya mülk kişiye aitse tapu
 • 2 adet ikametgah adresi (e-Devlet üzerinden ücretsiz alınabilir)
 • 2 adet İmza beyannamesi (İmza beyannamesi herhangi bir noterden alınabilir. Ücreti ortalama 100 TL’dir)
 • Vergi dairesi damga vergisi (50 TL)
 • Mali müşavir işyeri açılış bedeli (500-700 TL)
 • Yazarkasa -lazımsa- (1000-1500 TL)
 • Kaşe (20 TL)
 • mza beyannamesi noterden 100 TL
 • Vergi dairesi damga vergisi 50 TL
 • İş yeri açılış hizmeti bedeli 500-750 TL
 • Muhasebecinin işlerinizi takip etmesi için vekalet 170-250 TL
 • Kira sözleşmesine ait damga vergisi (kira tutarına göre) 50 TL

Şahıs şirketi vergileri

trend-jet.com

Şahıs şirketi kuruluşu sonrası bir defaya mahus olan giderler

 • Yazar kasa 1000 -1500 TL (ihtiyaç varsa)
 • Kaşe 20 TL (Reklamcılardan fiyat alınabilir)
 • İş kolunuza göre Ticaret odasına kaydınız gerekli ise 1000 -1500 TL civarı masrafınız olabilir.
 • Fatura, tahsilat makbuzu ve gider pusulası 250-300 TL (Dilerseniz e-Fatura ve e-Arşiv Fatura kullanmaya başlayabilir kağıt kullanımını azaltabilirsiniz.)

Şahıs şirketinin aylık sabit giderleri nelerdir?

 • İşyeriniz kira ise aylık kira tutarınızın %20’sini stopaj olarak ödemeniz gerekmektedir.
 • Şahıs şirketleri BAĞKUR’a bağlı olur ve aylık 1,055 TL civarında prim ödenmesi gerekir.
 • Her beyanname verdiğinizde ortalama 100 TL civarında damga vergisi ödemeniz gerekmektedir.
 • Muhasebeci ücreti (anlaşmaya bağlı değişir 200-500 TL aralığında)

Şahıs şirketi kurmanın avantajları ve dezavantajları

Avantajları

 • Aşırı olmayan muhasebe giderleri
 • Kümülatif vergi sistemi (kademeli)
 • Aşırı olmayan defter tasdik ücretleri
 • Düşük kurulum süresi

Dezavantajları

 • Limites şirketlerde vergi ödemesi yüzde yirmiyken, şahıs şirketlerinde kümülatif vergi (kademeli) sistemine dahil olunduğu için yüzde yirmiden daha fazla vergi ödeme ihtimali vardır.
 • Bankalar limted şirketlere daha fazla imtiyaz tanırken kredi çekme POS başvurusu gibi bankacılık ürünlerinden daha kolay faydalanırlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.